Om Globala veckorna

I november varje år välkomnar vi dig till Globala veckor! Dagar fulla med aktiviteter och många spännande och intressanta arrangemang.

Allt detta för att skapa ökat intresse och engagemang kring de Globala målen och visa på hur vi alla kan vara med och bidra till en mer hållbar värld.

Bakom Globala veckorna står Norrköpings kommun i samverkan med Glokala Sverige, Arbetets Museum, Studieförbundet Sensus, Studiefrämjandet, Hyresbostäder i Norrköping, Cnema och lokala aktörer i Norrköping. Tillsammans vill vi lyfta Agenda 2030 och de globala målen och visa på hur vi alla kan bidra till en mer hållbar värld.

Boxar med text globala mål 3 och 13
Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 21 november 2022