Var med och skapa årets kulturnatt!

Under Kulturnatten bubblar det av härlig kultur i Norrköping, så var med och skapa årets kulturnatt! Tillsammans utgör vi ett spännande och intresseväckande program för samtliga besökare. Visa upp er föreningsverksamhet, uppträd eller anmäl ett helt annat arrangemang!

Tänk brett, tänk smalt! Tänk nytt, tänk gammalt! Tänk hur du vill!


Är du intresserad av att arrangera något under Kulturnatten 29 september - 1 oktober 2023? Fyll i vårt tipsaformulär. Fyll i formuläret innan den 16 augusti för att komma med i det tryckta programmet.

Länk till Kulturnattens tipsaformulär

Här kan du läsa instruktioner till tipsaformuläret.

Arrangörens ansvar

Att arrangera ett evenemang kräver en hel del planering och det är viktigt att inte glömma bort ordning, säkerhet, hälsa och trygghet. Om ni ska genomföra ett arrangemang i inomhuslokal eller utomhus är det ert ansvar att det genomförs på ett tryggt och säkert sätt. Kulturnatten drivs av ideellt engagerade föreningar och andra medverkande som med sina arrangemang skapar innehållet i programmet. Utövandet är därmed centralt under Kulturnatten, där varje aktör är sin egen arrangör som ansvarar praktiskt, juridiskt och ekonomiskt för sina arrangemang.

Arrangören ansvarar för följande:

  • Söka tillstånd för arrangemang på offentliga och allmänna platser (se sök tillstånd)
  • Leverera program och arrangemang till Kulturnatten enligt överenskommelse
  • Förankra innehållet i arrangemanget med samordnaren för Kulturnatten
  • Bemanna och ev. bekosta sitt arrangemang med personal under hela genomförandet
  • Följa och respektera Kulturnattens schema och anvisningar
  • Se över så ni lämnar platsen i gott skick, dvs. ta med och släng skräp på en miljöstation


Sök tillstånd

Polistillstånd för Kulturnattens utomhusarrangemang och tillstånd att använda kommunal mark söks själv av varje enskild arrangör. Arrangören åtar sig att följa de anvisningar som framgår av tillstånd från Polismyndigheten enligt ordningslagen. Arrangören ansvarar för att svenska lagar följs och att övriga nödvändiga tillstånd införskaffas, exempelvis tillstånd för försäljning av mat eller annan förtäring.


Tänk på tillgängligheten

Det finns många olika former av funktionsvariationer. Under Kulturnatten är det mycket folk i rörelse både inom- och utomhus och det kan vara svårt för alla att ta sig fram. Det är därför viktigt att ni som arrangörer tänker på hur vi kan tillgängliggöra Kulturnatten för alla.

Här finns samlad information och länkar till dig som arrangör:
Arrangera evenemang i Norrköping

Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 10 februari 2023