Globala veckorna

På temat Hållbar livsstil välkomnar vi dig till årets Globala veckor! Globala veckorna sker samverkan med Svenska FN-förbundet, Studiefrämjandets Framtidsvecka och lokala aktörer i Norrköping där vi tillsammans vill skapa ett ökat intresse och engagemang kring de Globala målen.

Globala målen

I september 2015 antog världens ledare en handlingsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030, vilken innehåller 17 globala mål och 169 delmål. Syftet är att utrota fattigdomen, stoppa klimatförändringarna och skapa fredliga och trygga samhällen. Världens regeringar är ansvariga för genomförandet men målen rör oss alla. Visst vill du också bidra?!

I detta program hittar du massor med spännande aktiviteter som alla på ett eller annat sätt kan bidra till en ökad förståelse för Globala målen. Varje aktivitet är kopplad till det eller de Globala mål som aktiviteten i första hand bidrar till, vilket symboliseras i varje rubrik.

Läs mer om Globala målen

Årets tema under veckorna

På temat Hållbar livsstil välkomnar vi dig till årets Globala veckor! Veckor som i år blir lite annorlunda än tidigare år med tanke på den pandemi som pågår runt om oss.

För att anpassa veckorna till rådande restriktioner erbjuds nedbantade veckor med i stort sett enbart digitala aktiviteter- allt för att minska risken för smittspridning.

Globala veckorna sker samverkan med Svenska FN-förbundet, Studiefrämjandets Framtidsvecka och lokala aktörer i Norrköping där vi tillsammans vill skapa ett ökat intresse och engagemang kring de Globala målen.

Årets program

Globala Rummet

Inom Norrköpings kommun bedrivs internationella projekt kopplade till de Globala målen.

I Globala Rummet berättar vi om dessa. Här hittar du Globala Rummet.

Här hittar du Linköpings program för Globala veckorna.

Aktiviteter

Digital föreläsning med Heidi Andersson, armbryterskan från Ensamheten: FossilFRI till 2025.Globala målen
Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 27 november 2020