Globala veckorna

Ett stort tack till alla medverkande och besökande för ert engagemang under årets Globala veckor! Vi hoppas att ni har blivit inspirerade till en mer hållbar vardag samt att det väckt nya tankar och idéer. Vi vill även redan nu passa på att hälsa alla hjärtligt välkomna till nästa år då det blir tioårsjubileum!

Klimat och hälsa i fokus

Globala veckorna 2021 hade fokus på Globalt mål 3 och 13 - Klimat och hälsa! Det blev åtta dagar fulla med aktiviteter med bland annat klimat-ståupp med Jesper Rönndahl, föreläsning med SVT-meteorologen Pia Hultgren, biovisningar, Trapplopp, utställningar och mycket mer. Allt för att skapa ökat intresse och engagemang kring de Globala målen och visa på hur vi alla kan vara med och bidra till en mer hållbar värld.

Globala veckorna pågick mellan den 24 november och den 1 december i samverkan med Svenska FN-förbundet, Studiefrämjandets Framtidsvecka och lokala aktörer i Norrköping. Tillsammans vill vi skapa ett ökat intresse och engagemang kring de Globala målen.

Globala Rummet

Inom Norrköpings kommun pågår många spännande internationella projekt kopplade till de Globala målen. I Globala Rummet berättar vi mer om dessa. Välkommen in!

Här hittar du Globala Rummet.

Vad är Agenda 2030 och de Globala målen?

Agenda 2030 är en överenskommelse som antogs av världens ledare 2015. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda till att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter samt lösa klimatkrisen och skapa en fredlig och hållbar framtid. Agendan är global men genomförandet sker på lokal nivå och det är allas vårt ansvar att delta i arbetet och bidra till att målen uppfylls.

Läs mer om Globala målen


Globala målen
Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 2 december 2021