Ståhl Collection

Ståhl Collection är en privat konstsamling för samtidskonst i Norrköping. Konstsamlingen är ett privat initiativ där Mikael Ståhl visar upp sin konstsamling på en yta om cirka 1 900 kvm i en gammal yllefabrik i Norrköping.

En konstsamling med inriktning på samtidskonst som presenterar både svenska och internationella konstnärskap vilka på olika sätt betraktats som betydelsefulla för vår samtid.

Läs mer och boka ditt besök:

Ståhl Collection

Lyssna på en intervju med Mikael Ståhl i podden Norrköping Lounge

Mer information