East Sweden Convention Bureau

Behöver du hjälp med att få en nationell eller internationell kongress till Norrköping? Funderar du över hur man presenterar ett förslag för organisationen? Då finns det kostnadsfri hjälp att få via East Sweden Convention Bureau.

East Sweden Convention Bureau är en icke vinstdrivande organisation med syftet att underlätta för dig som forskare eller mötesbokare som vill arrangera möten i regionen. Oavsett om ditt möte är fysiskt, digitalt eller en hybridvariant hjälper de dig.

Länk till hemsida:
East Sweden Convention Bureau

Mer information