Öppet hus om detaljplaneförslag för Kopparhammaren

Välkomna till samrådsmötet för detaljplanen som möjliggör en spännande ny byggnad med nya utbildningslokaler, kontor och café!

2018 brann det i kvarteret Vävstolen och den gamla fabriksbyggnaden förstördes. Nu föreslås en ny byggnad på platsen och ett förslag för en ny detaljplan för del av kvarteret Vävstolen (del av fastigheten Kopparhammaren 2 vid Korsgatan) är ute på samråd. Kom och se den gamla byggnaden. Upplev den planerade byggnaden med VR-teknik och dela med dig av dina tankar kring utvecklingen.

Mer information om nästa tillfälle
" width="424" height="424" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0" class="vn-object-page__information-map-frame" />
Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 14 september 2022