Hur driver man en hållbar golfanläggning?

Föredrag samt prisutdelning i Norrköpings miljönätverk!
Expert från Svenska golfförbundet berättar om hur svenska golfanläggningar kan drivas hållbart och bidra till biologisk mångfald.

Golfanläggningar upptar ofta tidigare jordbruks- och skogsområden i Sverige. Så hur påverkas och förändras djurlivet, växtligheten och vattenkvaliteten? Vilka är miljöriskerna och hur stor är golfanläggningens påverkan på omgivande miljö?

Föredraget kommer också visa att skötsel på ett miljömässigt sätt kan bidra till ökad biologisk mångfald i storstadsregioner, ökade natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, ökade möjligheter till rekreation och naturupplevelser, alternativ sysselsättning inom jord- och skogsbruket, samt rening av tätorters rest- och spillvatten.

Arrangemanget inleds med prisutdelning av Årets miljöföretag som i år har temat Norrköpings mest hållbara golfanläggning!

Digitalt arrangemang. Anmäl dig genom att e-posta: ellen.friberg@visionl.se, så kommer en länk ett par dagar innan aktiviteten.

Nästa tillfälle

$nextOccasion.dateString
Mer information om nästa tillfälle
Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 8 oktober 2021