Fotoutställningen Zambian Dad´s

Vad innebär det att vara pappa idag? Fotografen Izla Bethdavid har i bild fångat vardagen hos pappor i Zambia, tillsammans med berättelser om vad faderskapet betyder för dem. Vardagen för en pappa i Zambia kan se annorlunda ut än för en pappa i Sverige. Men likheterna finns där med.

Utmaningarna man kan känna i att hinna fixa mat, tvätta, byta, trösta, finnas till hands och vara närvarande. Jämställdhet är en prioriterad fråga för svenskt utvecklingssamarbete. När jämställdheten ökar så minskar fattigdomen. Men för att skapa mer jämställda samhällen behöver normer och könsroller förändras.

Den svenskfinansierade fotoutställningen är ett sätt att bidra till en diskussion om papparollen och hur ett engagerat faderskap hänger ihop med ökad jämställdhet, något som gynnar såväl föräldrar och barn som samhället i stort.

Nästa tillfälle

$nextOccasion.dateString
Mer information om nästa tillfälle
Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 12 oktober 2021