Marinen 500 år - Norsholm

2022 fyller marinen 500 år, vilket uppmärksammas i hela Sverige under året. Som en del i firandet genomför Röjdykardivisionen en kapprodd genom Göta kanal, från Vadstena till Söderköping. Den 5 juni passerar de Norsholm och den 6 juni kommer de fram till Mem

Tre 10-mannaroddbåtar, så kallade valbåtar, genomför kapprodden med röjdykarveteraner och anställd personal. Valbåtarna är 8,35 m långa, 2,34 m breda och väger 2 ton. Förutom de 10 roddarna finns även en navigatör och en styrman ombord på varje båt.

Längs sträckan finns möjlighet att följa valbåtarnas framfart, och vid roddsträckornas slut får du möta besättningen där de kliver i land. I Vadstena, Motala, Bergs slussar och Söderköping kommer Röjdykardivisionen informera om sin verksamhet, visa upp delar av sin utrustning samt svara på frågor från förbipasserande. Utöver roddbåtarna kan besökare även se förbandets stora RIB-båtar och veteranfartyget minsveparen M20.

5 juni, söndag
Roddsträcka 6. Kapprodd. Start 08.00 Bergs slussar nedre hamnen – Norsholm 12.00.
Roddsträcka 7. Kanalrodd. Start 12.30 Norsholm. Kapprodd över Asplången – Snöveltorp 16.00.

6 juni, måndag
Roddsträcka 8. Kanalrodd. Start 08.00 Snöveltorp - Söderköping 13.00
Röjdykardivisionen visar förbandet i Söderköping och uppmärksammar Sveriges nationaldag.
Roddsträcka 9. Kanalrodd. Start 13.30 Söderköping – ca Mem 16.00.

Nästa tillfälle

5 jun
" width="424" height="424" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0" class="vn-object-page__information-map-frame" />
Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 1 april 2022