Sök tillstånd

Här finns samlad info om var och hur du söker de olika tillstånd som behövs för ditt evenemang.

Tillstånd för att använda stadens mark

För att få använda offentliga och allmänna platser, som till exempel parker, gator och torg, behöver du ett tillstånd (en markupplåtelse) från Polismyndigheten. Tillståndet utfärdas av Polisen i samråd med samhällsbyggnadskontoret.

Här hittar du information och vägledning om tillståndsansökning via Norrköpings kommun och Polisen. Markupplåtelse

Här hittar du information om vad du behöver för tillstånd från polisen vid olika typer av publika event. Länk till polisen

Kontaktuppgifter för Polisen Region Öst:
Polismyndigheten
Region Öst
Box 345
581 03 Linköping
E-post: registrator.ost@polisen.se

Servering av mat och dryck

Om du vill servera alkoholhaltiga drycker i samband med ditt event hittar du information om Norrköpings kommuns regler kring serveringstillstånd här: Serveringstillstånd

Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 9 februari 2024