Tillgänglighet på visit.norrkoping.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur visit.norrkoping.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, maila då till kontaktcenter, så att vi får veta att problemet finns.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden WCAG:
Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Delar av webbplatserna uppfyller inte WCAG 2.1 fullt ut vad gäller exempelvis kontraster, viss formatering samt kod som inte är tillgänglig.

Exempel på dessa brister

  • Flera sidor har visuellt utformade rubriker men som inte följer rubrikstrukturen vilket gör det svårt att följa strukturen med skärmläsarverktyg.
  • Vissa bilder har inte alternativa texter vilket gör att besökare med skärmläsarverktyg inte får information om vad bilderna visar.

Vi har påbörjat ett arbete för att åtgärda dessa brister.

Exempel på åtgärder

  • Vi arbetar kontinuerligt med att genomsöka webbplatsen efter fel i rubriker, länktexter, alternativtexter för bilder och liknande, för att kunna åtgärda dessa fel.
  • Vid nästa stora översyn av webbplatsen kommer kontraster, formatering och kod som inte är tillgängliga att korrigeras.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av norrkoping.se, med hjälp av verktyget Siteimprove som mäter tillgängligheten och rapporterar tillgänglighetsproblem på webbplatsen. Bedömningarna av webbplatsen görs kontinuerligt.

Webbplatsen publicerades den 3 juni 2020.

Redogörelsen uppdaterades den 29 maj 2020.

Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 11 mars 2022