Fokus på – Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), Campus Norrköping, Linköpings universitet

Det är många forskningsprojekt på gång på Laboratoriet för organisk elektronik, Campus Norrköping – vi kommer att få se fler avknoppningsföretag framöver. (Foto: Thor Balkhed, Linköpings universitet)

Publicerad: 11 mars 2022

Förutom utbildning inom bland annat områdena AI, visualisering, organisk elektronik bedrivs forskning på världsledande nivå på ITN, Campus Norrköping. Många forskningsidéer har avknoppats till framgångsrika företag och fler är på gång. Kanske kan vi snart köpa batterier gjorda av trä!

Att nå fram till en kommersialiserbar forskningsprodukt tar ofta lång tid med många steg på vägen. Men så snart man ser möjligheter till kommersialisering patenteras den framforskade idén. Det behöver inte alltid vara en fysisk produkt utan kan det kan även handla om tillämpningar eller it-program.

Forskaren äger resultatet av sin forskning helt själv och kan alltså också själv också föra ut den på marknaden. Detta tack vare det så kallade Lärarundantaget som ger forskaren den rätten. Så ser det ut i Sverige, men utomlands är det oftast universitetet som äger produkten.

- Det finns olika typer av forskare; några tar sin idé vidare och startar företag, några går vidare till anställning hos företag kopplade till forskningen och några fortsätter att ta fram nya idéer som forskare vid universitetet. Några av dem är riktiga serie-entreprenörer, förklarar Martin Rantzer, som leder drygt 250 forskare inom ITN.

Från idé till marknad

När man startar upp bolaget söker man i de flesta fall en VD externt, en person som har vana vid att driva företag. Och för att ta företaget vidare finns ett starkt ekosystem kopplat till Campus Norrköping och därigenom ett väl organiserat arbetssätt som förenklar och snabbar upp processen med att knoppa av företag. I detta samarbete ingår till exempel Norrköpings Science Park (NOSP), forskningsinstitutet RISE, Almi och inkubatorn LEAD.

- Det är ofta en stor utmaning att klara ”kampen mot stupet”. Hur länge räcker pengarna för att utveckla produkten och företaget? Hur hitta kunder i tid? Då är stödorganisationerna viktiga för att företaget ska kunna bli flygfärdigt och lyfta, säger Martin Rantzer.

Forskningen bedrivs inte alltid endast inom universitetets väggar utan också i samarbete med företag. Det handlar då framförallt om större företag med egen forskning som till exempel Saab och Holmen. Att genomföra forskningsarbetet gemensamt stärker resultaten och konkurrenskraften i innovationerna.

I år fyller Campus Norrköping 25 år. Det kommer att firas med en mängd olika aktiviteter, bland annat genom ett ”Öppet hus” – då även forskningsresultat i form av företags-avknoppningar kommer att visas upp. Information om det kommer dyka upp inom kort.

Vill du veta mer om en del av den forskning med näringslivskoppling som pågår klicka på länkarna nedan:

Interspectrals visualiseringsbord som kan användas inom många olika områden

Ligna Energy tar fram miljövänliga batterier ur råvaran trä

Laboratoriet för organisk elektronik utvecklar nya teknologier inom områden som omvandling och lagring av energi, "internet of things", medicinsk teknologi och biologi

Projektet HOPE är en forskningsnära arena mitt i Norrköping Science Park för utveckling av tillverkningsprocesser, prototyper och första leveranser till kund

 

Vill du veta mer om forskningen inom ITN är du välkommen att kontakta Martin Rantzer som är chef för ITN och också ansvarar för Campus Norrköpings samverkan med övriga samhället.

Du når Martin på telefon 011-36 26 55 och via mail martin.rantzer@liu.se.


Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 11 mars 2022