Fokus på- CloseBuy

Så här kan en obemannad CloseBuy-butik se ut. FOTO: CloseBuy

Publicerad: 21 januari 2022

Det var när Mats Andersson pluggade på IMD business school i Schweiz för att lära och tänka nytt och få ett internationellt perspektiv han fick idén till CloseBuy. I utbildningen ingick att praktisera på olika företag i olika delar av världen för att göra ett uppdrag åt respektive företag utifrån företagets önskan och behov.

Men som ordspråket säger behöver man inte alltid ”gå över ån efter vatten” och det var när Mats gjorde ett uppdrag för Econova Garden idén föddes. Han skapade en helt ny affärsmodell för obemannade trädgårdsbutiker i villasamhällen för att komma närmare kunden. Hans studiekamrater tyckte att idén var riktigt bra men att den borde gå att utveckla:

- Varför satsar du bara på trädgård? Vad som helst borde kunna säljas så här! föreslog flera av studiekamraterna.

Så Mats började testa några olika modeller i Östergötland, bland annat trädgårds- och kioskprodukter. Företaget satte också upp små obemannade butiker i portar och parkeringshus i samarbete med Lundbergs.

Testerna gav bra utfall och företaget startades fullt ut våren 2020, då med fokus inställt på jordsäckar ute hos föreningar – en unik plattform med många vinnare. Till den obemannade butiken kan, förutom föreningar, även olika lokala verksamheter kopplas. Tanken är att en förening får ta del av vinsten när de marknadsför butiken i sin omgivning. Föreningarnas verksamhet och ekonomi baseras idag på stora insatser av föräldrar och barn. Med CloseBuy:s koncept slipper de lägga en massa tid på att knacka dörrar för att dra in pengar till föreningen. Konceptet sparar helt enkelt mycket tid för många. Dessutom slipper föreningen ligga ute med pengar, CloseBuy äger varorna tills de är sålda och då får också föreningen sin del av intäkterna.

- Det viktigaste för CloseBuy är inte att tjäna stora pengar, vi vill hellre bidra till ett mer hållbart samhälle tillsammans med lokala verksamheter och föreningar, säger VD Mats Andersson.

Företaget vill fortsätta utvecklas genom kundernas perspektiv och tar ständigt in olika synpunkter och förbättringsförslag.

Vad som helst – var som helst - när som helst – till vem som helst!

CloseBuy har hittills samarbetat med 52 föreningar i framförallt Östergötland. Under våren 2022 räknar de med ett utökat samarbete med ca 130 föreningar. Konceptet fungerar bra att använda till föreningskiosker, kampanjer eller vid till exempel speciella event och cuper där del av vinsten går till en förening.

- Just nu diskuterar vi möjligheterna till obemannade skärgårdsbutiker och på eventet friidrotts-SM i sommar och förhoppningen är att CloseBuy ska ha expanderat till flera länder inom några år, säger Mats.

CloseBuy är bara ett av alla bolag Mats har startat och inom familjen finns drygt ett 20-tal företag. De olika bolagen genererar många nya affärsidéer och de utvecklar hela tiden nya bolag och affärsidéer. Vi lär få se fler nya företag där någon av familjen Andersson är involverad framöver!

Tips från CloseBuy:

  • Har du en god idé – våga försöka verkställa den också!
  • Var inte rädd för att ta hjälp – saker blir oftast bättre om du samarbetar.
  • Ta fram modet i dig!
  • Tänk utanför boxen!

Fakta om CloseBuy:

Ägare: Familjen A Invest AB

Bransch: Plattformstjänster för försäljning av produkter i obemannade butiker

Antal anställda: 2

Kontakt: Mats Andersson, mats.andersson@closebuy.se,

Hanna Wahlstedt, hanna.wahlstedt@closebuy.se

https://om.closebuy.se

Facebook

Closebuy - Din fysiska obemannade butik - YouTube


Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 1 februari 2022