Viktig information från Östgötatrafiken: Inställd spårvagnstrafik med anledning av East Prides kortegeväg

Publicerad: 27 maj 2022

Genom samverkansarbete mellan Östgötatrafiken, Polisen och Norrköpings kommun har en lösning kunnat hittas så att Prideparande även i år kan gå via Drottninggatan. Detta innebär att Östgötatrafiken med kort varsel ställer om kollektivtrafiken i centrala Norrköping imorgon lördagen den 28 maj mellan 13:00 till omkring 15:00 imorgon.

Här nedan kan du läsa Östgötatrafikens information:

Polisen har med kort framförhållning ändrat sitt tidigare beslut och därmed godkänt att East Pride får genomföra sin kortege på Drottninggatan i Norrköping, lördag 28:e maj med start kl 13.00. Detta innebär att all spårvagnstrafik på linje 2 och linje 3 stoppas mellan Resecentrum/Norr Tull och Söder Tull under ca 2 timmar.

Strax före klockan 13:00 börjar spårvagnarna söderifrån vändas vid vagnhallarna och kan på så vis fortsätta att trafikera söder sida av Norrköping mellan Söder Tull - Klockaretorpet respektive Söder Tull - Kvarnberget. På norra sidan av Norrköping kommer spårvagnstrafiken att stoppas helt.

På sträckorna Resecentrum/Norr Tull - Vidablick respektive Resecentrum/Norr Tull - Fridvalla kommer det att finnas ett fåtal ersättningsbussar.

Efter avklarad kortege återgår spårvagnstrafiken steg för steg till sina normala körvägar. Förseningar kan dock förekomma under ytterligare en stund.

Länk till informationen på Östgötatrafikens hemsida

Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 27 maj 2022