Nya åtgärder för att minska spridningen av covid-19

Publicerad: 10 januari 2022

I arbetet med att minska spridningen av covid-19 i samhället införs nya råd och rekommendationer. Det meddelade Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen under en presskonferens idag, måndagen den 10 januari.

Syftet med de nya åtgärderna är att ytterligare bromsa smittspridningen genom att minska antalet kontakter i samhället, särskilt mellan personer som vanligtvis inte brukar träffas. Bakgrunden är bland annat snabbt ökande smittspridning och belastning inom hälso- och sjukvården. Det viktigaste är fortfarande att vaccinera sig, hålla avstånd samt att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19.

Sammanfattning av de nya restriktionerna, som gäller från och med den 12 januari:

 • Regeringen understryker vikten av att alla som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Statliga myndigheter kommer att få ett skärpt uppdrag kopplat till detta.
 • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast 23, samt begränsa antalet per sällskap till 8 personer. Sedan tidigare råder även krav på bordsservering och en meters avstånd mellan sällskapen.
 • Nytt allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus.
 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsas till 50 personer om man inte har vaccinbevis.
 • Utveckling av rekommendationen om delvis distansundervisning på universitet och högskolor för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment, som exempelvis examinationer, samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Nya åtgärder som väntas efter förordningsändringar:

 • Deltagartak om 500 personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, även med vaccinationsbevis.
 • Vaccinationsbevis vid mässor där antalet deltagare överstiger 50 personer
 • Maxantalet vid privata sammankomster i hyrda lokaler sänks från 50 till 20 sittande personer.

Åtgärder som förlängs:

Avrådan från cuper och läger inomhus som inte innebär yrkesmässig utövning förlängs med omprövning den 31 januari. Ordinarie aktiviteter med träningar, övningar, matcher, föreställningar och tävlingar kan fortgå så länge man följer rådande restriktioner.Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik.Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd.

Åtgärderna är tillfälliga - de bedöms i nuläget behöva kvarstå fram till mitten av februari, men kommer att omprövas var 14:e dag.

Läs mer om de nya restriktionerna på folkhälsomyndigheten.se

Se hela pressträffen på regeringen.se

Sedan tidigare gäller:

 • Alla bör undvika miljöer med trängsel.
 • Allmänna sammankomster inomhus med över 20 deltagare måste ha sittande publik.
 • Event på över 500 deltagare kräver vaccinationsbevis (snart kan ett tak om 500 personer råda oavsett vaccinationsbevis)
 • För mässor, handelsplatser och platser för kultur- och fritidsverksamheter ställs krav på 10 kvadratmeter per person
 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser
 • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör vidta särskilda försiktighetsåtgärder och bör därför avstå från nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre
Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 10 januari 2022