Bra sommar för besöksnäringen i Norrköping

Publicerad: 8 september 2021

Besöksnäringen i Norrköping har fått ett lyft under sommaren 2021. Siffror från SCB, Statistiska Centralbyrån, visar en ökning av beläggningen på hotellen under juli månad jämfört mot sommaren 2020. Många besöksmål rapporterar också positiva siffror för sommaren.

– Lättnader av restriktioner spelar givetvis in på de ökade siffrorna. Många av besöksnäringens aktörer haft en bättre sommar i år jämfört med förra året, även om det är en bit kvar till ett normalår. Det har varit en positiv känsla när jag har pratat med företagen och hört deras summering av sommaren, säger Christina Leinonen, näringslivsutvecklare Norrköpings kommun.

Gästnätter juli månad 2021

  • Totalt antal gästnätter var 96 595 - en ökning på 17 procent jämfört med 2020
  • 87 835 av dem var svenska gästnätter och 8 760 av dem var utländska
  • De utländska gästnätterna under juli månad ökade med 6 749 stycken – en ökning med 336 procent jämfört med 2020. Den markanta ökningen beror naturligtvis på avsaknaden av utländska besökare i fjol på grund av pandemin.
  • 75 procent av rummen och 83 procent av bäddarna i Norrköping var nyttjade under juli

Lättade restriktioner från Folkhälsomyndigheten gjorde att kulturen kunde öppna upp inför sommaren. Arbetets museum, Konstmuseet, Visualiseringscenter C och Norrköpings stadsmuseum redovisar besökssiffror som är något lägre än ett normalår men bättre än förra året. Flera evenemang av externa arrangörer har kunnat genomföras. Norrköpings Fotbollsfest med 242 deltagande lag, konsertkvällar i Knäppingsborg, revy på Färgargården och ett antal konserter utanför city har alla bidragit till en bra sommar.

– Konsertkvällarna i Knäppingsborg har verkligen varit lyckade, likaså utsmyckningen med fjärilar som blivit en viral succé. Summerar vi sommaren fram tills nu har vi en ökning i besöksantal med 7 procent jämfört med i fjol, säger Emil Colldin fastighetschef Castellum.

Dagturismen har ökat kraftigt vilket gynnat besöksmål, restauranger, caféer och handel. Naturen, skärgården och landsbygden har fortsatt stått högt i kurs, men i jämförelse med 2020 så har fler sökt sig till stadskärnan.

– Sommaren har varit positiv för våra verksamheter, och ser vi till besökssiffror så slår vi till och med 2019 års volymer, säger Joakim Ritzén, centrumchef Ingelsta shopping.

Kolmårdens djurpark har haft 451 250 besökare under året fram till den sista augusti. Det är en ökning mot förra året, även om det inte är som ett normalår. Motsvarande siffra förra året var 321 000 besökare.

– Även om besökssiffrorna är bättre än 2020 så är sviterna av pandemin inte över. Att smittspridningen minskat har gjort att vi kunnat öppna upp attraktioner och föreställningar igen. Det har varit positivt för oss och nu ser vi fram mot en ännu bättre höst med Halloween och Sagojul i parken, säger Christine Karmfalk, VD Kolmårdens djurpark.

Tisdagens besked från Folhälsomyndigheten om kommande lättade restriktioner och öppnande av samhället betyder mycket för kommunens evenemangsarrangörer och för möten och affärsturismen.

– Nu ser vi med tillförsikt fram emot en fortsatt positiv höst för besöksnäringen, säger Christina Leinonen.

Källa: Preliminär statistik från Statistiska Centralbyrån, inkvarteringsstatistik för hotell, stugor och vandrarhem. Camping, privat förmedlade stugor, Airbnb och boende hos släkt och vänner är exkluderat.

Kontakt:
Christina Leinonen
Titel: näringslivsutvecklare Norrköpings kommun
Telefon: 073-020 26 79

Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 8 september 2021