Norrköpings kommun stöttar näringslivet inför sommaren

Publicerad: 4 juni 2021
Foto: Norrköpings kommun

Norrköping city. Foto: Norrköpings kommun

Norrköpings kommun stöttar det lokala näringslivet inför sommaren genom att tillfälligt ta bort de utpekade försäljningsplatserna på samma sätt som under julen. Kommunen efterskänker också avgiften för upplåtelse av allmän platsmark för varuexponering och försäljning under juni, juli och augusti.

– Den lokala handeln har drabbats hårt av olika restriktioner under året som gått, och vi som kommun vill fortsätta att försöka stötta på olika vis. Genom att tillfälligt göra avsteg från riktlinjen om markupplåtelse och samtidigt efterskänka upplåtelseavgiften hoppas vi öka näringsidkarnas möjlighet till bra och trygga anpassningar. Försäljning eller upphämtning av varor utomhus gör det både lättare att hålla avstånd och att besöka verksamheterna, vilket i sin tur gynnar handeln, säger Karin Jonsson (C), ordförande i tekniska nämnden.

Beslutet, som fattats i kommunfullmäktige, innebär att det skapas fler alternativ till att bedriva handel utanför en butik. En möjlighet är att nyttja ytan utanför butiken till en plats där kunder kan komma och hämta upp det som de har köpt; en så kallad pick-up point. En annan möjlighet är att kunna ha försäljning eller varuexponering utanför butiken. Restriktionen om att försäljning utomhus endast får ske 7 dagar under en 30-dagarsperiod tas också tillfälligt bort.

– Det är viktigt att vi håller ut insatserna för våra företag hela vägen under pandemin. Även om det ser ljusare ut för handel och restauranger än på länge, så behöver vi bidra till en bättre och snabbare återhämtning, säger Reidar Svedahl (L), kommunalråd med särskilt ansvar för näringslivsfrågor.

– Genom att på det här viset göra det enklare att besöka olika näringsidkare på ett smittsäkert sätt, hoppas jag att många Norrköpingsbor passar på att göra ett besök eller nyttja möjligheten att hämta varor utomhus i de fall som detta erbjuds, säger Pontus Lindblom, näringslivsdirektör. Förhoppningen är att detta ska få en märkbart positiv effekt inom det lokala näringslivet.

Butiksägare som vill nyttja allmän platsmark måste fortsatt ansöka om tillstånd hos polisen som brukligt. Storleken på ytan som kan användas kommer att regleras av förutsättningar på platsen, som till exempel trafiksäkerhet och framkomlighet.

Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 4 juni 2021