Miljömedvetna transporter i kommunens regi

Publicerad: 22 april 2021
Lastbil från Alfredsson Transport

Lastbilarna som rullar på vägarna med är folierade med kommunens logotyper. FOTO: Crelle www.crelle.se

Varje månad, året om, fraktas ca 300 ton gods genom det som man inom Norrköpings kommun kallar samordnad varudistribution. Alla leveranser sker med miljöanpassade bilar från den upphandlade parten Alfredsson Transport som är kyl- och frysanpassade för livsmedel och även kylaggregaten drivs med fossilfria drivmedel.

Anna Wetterlind arbetar som projektledare på näringslivsavdelningen inom det som kallas samordnad varudistribution. Samordnad varudistribution är ett arbetssätt som funnits i flera år där inköpen sker via kommunens e-handelssystem från många olika varuleverantörer. Alla leveranser samordnas på detta sätt så respektive verksamhet får alla sina beställningar samlevererade i en leverans, istället för från olika leverantörer.

Inom uppdraget för samordnad varudistribution jobbar kommunen genomgående med klimat- och miljömål. Lastbilarna, som är folierade med Norrköpings kommuns logotyper, kör på miljöbränslen som LBG - Liquified BioGas, som är flytande biogas och HVO 100 - Hydrerad Vegetabilisk Olja, som är ett helt förnybart och fossilfritt dieseldrivmedel.

- Vi gynnar också den cirkulära ekonomin då även bränslet är lokalt producerat, berättar Anna Wetterlind.

Miljömedveten leverantör underlättar arbetet

Hela kedjan med inköp och transporter arbetar för en effektiv logistik med fasta rutter som är förutbestämda och optimerade för minsta möjliga körsträcka och fyllnadsgrader som gör att lastbilarna kör med så mycket gods som möjligt.

- Vår upphandlade leverantör är miljöinnovativ och ser miljöutvecklingen som sin stora drivkraft och är kunnig inom området. Det hjälper oss att hålla ett klimatsmart fokus så att även kommande generationer kan få möjlighet att njuta av vår vackra östgötska natur, avslutar Anna Wetterlind.


Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 22 april 2021