Lyckat samarbete genererade arbetstillfällen

Publicerad: 22 mars 2021
Henrik Möller på TvNo

Henrik Möller arbetar som produktions-och marknadschef på TvNo. FOTO: TvNo

När krafter samlas och blir gemensamma blir oftast vinningen större. Ett exempel på det är när Norrköpings kommun och TvNo krokade arm genom processen Jobbspår. Förutom att man till viss del säkrade TvNo´s kompetensbehov så fick även tre personer arbete.

TvNo Textilservice AB startade sin verksamhet i Norrköping 1972 och är idag ett av de större tvätterierna i landet med lång erfarenhet av tvätt och textilhantering. Ett väletablerat företag som de flesta känner till men det är inte lika många som vet hur de arbetar med kompetensförsörjning och integration i ett väl genomtänkt projekt.

På TvNo arbetar Henrik Möller som produktions-och marknadschef och vi får gå tillbaka till förra våren när han och hans chef deltog i Tvätteriförbundets vårmöte.

Under mötet fick de lyssna på en föreläsning om ett tvätteri i Danmark som på ett mycket lyckat sätt hade kombinerat språkundervisning och praktik för en grupp nyanlända personer. Det hade dels lett till att tvätteriet kunde säkra sitt behov av arbetskraft och kompetens men det gav också människor i behov av en ny start i livet ett arbete efter avslutade språkstudier.

- När vi fick höra om tvätteriet i Danmark blev vi nyfikna och insåg snart att ett liknande koncept skulle fungera på TvNo. Vi skulle också kunna säkra vårt kompetensbehov genom att kombinera svenskastudier och praktik hos oss, berättar Henrik Möller.

TvNo tog kontakt med Norrköpings kommun genom Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret för att se hur ett samarbete skulle kunna fungera. Där fanns processen Jobbspår som skräddarsyr utbildningslösningar i samarbete med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Sagt och gjort, redan till hösten 2019 kunde TvNo välkomna 12 SFI-elever för kombinerad språkundervisning och praktik.

- Vi har stora lokaler och kunde iordningställa ett av våra konferensrum till skolsal. På det sättet fick eleverna spendera hela skoldagen hos oss och de varvade varannan vecka med praktik och språkstudier under 10 veckor. Samarbetet med SFI fungerade otroligt bra och en av deras lärare höll i undervisningen i vårt konferensrum.

3 elever erbjöds anställning

För att kunna integrera arbetsuppgifterna i språkundervisningen tog TvNo fram ett tryckt material som innehöll information om deras maskiner, vanliga termer och fraser och deras regler och policys som kunde användas i undervisningen; allt för att skapa förutsättningar för att kunna erbjuda eleverna anställning efter avslutade studier.

- Av de 9 elever som fullföljde de 10 veckorna kunde vi erbjuda anställning till tre. Vi la ner mycket tid i projektet men för oss var det lyckat sett ur två perspektiv: Vi kunde erbjuda 3 personer arbete och en framtid och vi som företag säkrade vårt kompetensbehov. Vi känner att vi gjorde en samhällsnytta genom att kombinera integration med arbete och språkstudier, säger Henrik.

Martin Callmeryd arbetar som strateg för Jobbspår på Arbetsmarknads- och vuxenutbildningskontoret inom Norrköpings kommun.

- Jobbspår skräddarsyr kompetenshöjande insatser för arbetssökande som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. För den arbetssökande blir vägen till arbete kortare. Inom kommunen ser vi det som en självklarhet att länka behov hos arbetsgivare med de kompetensresurser som finns i samhället. TvNo visade i samarbetet ett stort intresse för att finna framtida arbetskraft såväl som engagemang för att stötta individer långt från arbetsmarknaden till egenförsörjning, säger Martin.

För TvNo´s del var samarbetet så pass lyckat att en repris inte är omöjlig menar Henrik Möller.

- Vi har gett tre personer en möjlighet till en ny start i livet och vi hittade ett sätt att arbeta långsiktigt med bemanningen.

Martin Callmeryd avslutar:

- Att vi inom jobbspåret arbetade i partnerskap var mycket positivt. TvNo utbildade deltagarna på plats och efter sina kravställningar men var också en del i rekryteringen och projektgruppen övergripande. Tillsammans med kommunens resurser inom Komvux-SFI kunde vi gemensamt säkerställa språkkunskaperna. Vi hoppas att fler arbetsgivare i Norrköping tar chansen i ett jobbspår och ser TvNo som ett gott exempel.

Vill du veta mer om olika vägar till rätt kompetens eller tipsa om hur ni arbetar med den långsiktiga kompetensförsörjningen på företaget kontakta Jessica Stille Törnqvist på näringslivsavdelningen Jessica.stille@norrkoping.se

Är du som arbetsgivare intresserad av ett eget jobbspår kontaktar du Martin Callmeryd på Arbetsmarknad- och vuxenutbildningskontoret martin.callmeryd@norrkoping.se

Snabba fakta Tvno:

  • 135 medarbetare
  • Funnits i Norrköping sedan 1972
  • Region Östergötland, Jönköping och Norrköpings kommun är de största kunderna


Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 22 mars 2021