Information till näringslivet med anledning av skärpta råd

Publicerad: 30 oktober 2020
Bild över strömmen mot Norrköping city.

Torsdagen 29 oktober beslutade Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Östergötland om att skärpa de allmänna råden för Östergötland. Skärpningen görs för att stoppa den snabba smittspridning i samhället som nu pågår.

Företagare och näringsidkare i Norrköpings näringsliv,
med anledning av de nya skärpta råden från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland står vi inför en tid där vi tillsammans kan göra skillnaden.

Vi vill uppmana alla som driver verksamheter där människor och kunder möts att fortsätta vidta alla tänkbara åtgärder för att minska smittspridningen. Tillsammans kan vi vända kurvan och de insatser som näringslivet nu tillsammans med offentligheten gör är avgörande.

Näringslivsavdelningen har sin jourtelefon för näringslivet öppen som tidigare för stöd och vägledning. Du når jourtelefonen på 011-15 15 53.

Här hittar du uppdaterad och aktuell information från Norrköpings kommun:
Information om det nya coronaviruset

Med vänlig hälsning,
Pontus Lindblom
Näringslivsdirektör
Norrköpings kommun

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Östergötland beslutat om följande råd:

  • Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.
  • Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Risken för att bli smittad ökar när du träffar andra utöver de som du bor med. Nödvändig närkontakt, exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Mindre cuper och tävlingar för barn kan genomföras i vissa fall.
  • Du som driver verksamhet eller företag ska minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, till exempel genom att anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ om det är möjligt. Se till att inte trängsel uppstår. Undvik att ordna aktiviteter där många människor samlas. På restauranger och serveringsställen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Avståndsmarkeringar och ommöbleringar i lokalen ska göras för att trängsel ska undvikas.
  • Du som arbetsgivare ska göra det möjligt för personal att arbeta hemifrån när det går och uppmana till det. Undvik tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Underlätta för medarbetare att arbeta hemma. Undvik fysiska möten där många personer samlas.

På Vårdguiden 1177 kan du läsa mer om vad de skärpta råden innebär:
Skärpta råd för att bromsa smittspridningen

På Regeringens hemsida hittar du samlad information riktad mot företagare:
För företagare med anledning av covid-19

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns samlad information om de skärpta råden:
Beslut om skärpta allmänna råd i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län

Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 30 oktober 2020