Åtgärder inom Norrköpings kommun med anledning av de skärpta råden

Publicerad: 30 oktober 2020

Under torsdagen den 29 oktober meddelade Folkhälsomyndigheten i samråd med Region Östergötland att råden i länet kraftigt skärps. Norrköpings kommun har med anledning av de skärpta råden nu beslutat om nedanstående åtgärder.

Kommunala verksamheter som påverkas av de skärpta råden

 • Kommunen avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre och personer med demenssjukdom, samt till grupp- eller serviceboende.
 • Biblioteken stänger för allmänheten, bokade barngrupper kommer i vissa fall att tas emot.
 • Norrköpings Konstmuseum och Norrköpings Stadsmuseum samt Visualiseringscenter stänger för allmänheten. Alla programpunkter, visningar och andra arrangemang är inställda.
 • De kommunala badanläggningarna stängs för allmänheten. Det gäller även de mindre simanläggningarna i våra ytterområden – Råsslabadet, Åbybadet samt Skärblackabadet. Badanläggningarna kommer endast vara öppna för skolsim och föreningsliv inom rekommenderade åldersgrupper.
 • Fritidsgårdarna stänger sina verksamheter under kvällstid som berör ungdomar födda tidigare än år 2005.
 • Vid uthyrning av idrottshallar ska information om de allmänna råden följas. Det vill säga endast uthyrning till idrottsaktiviteter som ska genomföras för de som är 15 år (2005) och yngre.
 • Ishallar stänger för allmänheten, gäller även allmänhetens åkning
 • Kulturskolan kommer att hållas öppen, men med begränsningen att undervisningen genomförs för barn som är 15 år (2005) och yngre.
 • Stadsarkivet är stängt för besök, men lämnar fortfarande ut handlingar efter beställning via telefon 011-15 11 75 eller e-post stadsarkivet@norrkoping.se.
 • Kontaktcenters reception kommer att hållas öppen, men för att minimera risken för smittspridning uppmanas allmänheten att undvika besök så långt som möjligt genom att i första hand ta kontakt via telefon 011-15 00 00 eller e-post kommun@norrkoping.se.
 • Gränsen på 50 personer som Länsstyrelsen beslutat om ska kvarstå för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar vilket även gäller i Norrköping. Det innebär att Cnema och Louis de Geer håller fortsatt öppet men inom de restriktioner som gäller.

De skärpta råden gäller i första hand fram till och med den 19 november. Norrköpings kommun följer noggrant utvecklingen kring coronasituationen och hoppas då kunna välkomna besökare inom de berörda verksamheterna igen, men det är viktigt att känna till att det även kan bli så att åtgärderna måste förlängas. Kommunen kan även komma att behöva besluta om fler åtgärder.

Ytterligare åtgärder som vidtas

 • Livsmedelsenheten inom samhällsbyggnadskontoret utökar sin tillsyn av restaurangverksamheter.
 • Kommunikationsavdelningen inom kommunstyrelsens kontor utökar informations- och kommunikationsinsatser till medarbetare, invånare och besökare.


I samband med de skärpta råden har krisledningen inom Norrköpings kommun aktiverats för att snabbt kunna möta upp behov och fatta nödvändiga beslut för att stötta verksamheterna.

Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 30 oktober 2020