En stark samverkan är nyckeln

Publicerad: 27 augusti 2020
Stina Storm, BID Manager.

Stina Storm, BID Manager. Foto: Anders Storm.

Under onsdagen 26 augusti startade höstens BID-arbete upp i form av ett möte för intressenter, samarbetspartners och Svenska Stadskärnor. BID är en organiserad samverkan som bygger på förtroende mellan offentlig och privat sektor som näringsliv, organisationer, fastighetsägare, markägare och boende.

Den nu godkända Nulägesanalysen presenterades och tillsammans blickade man framåt mot nästa steg i processen: Affärsplan.

En samverkansorganisation ska bildas för att arbeta fram en affärsplan och parallellt med detta har styrgruppen tagit till sig de olika förslagen från de fem fokusgrupperna. Ett av förslagen som redan är i rullning är arbetet med att ta fram ett varumärke för Norrköping city som ska fungera som avsändare för de åtgärder som planeras och som bygger på de olika fokusgruppernas förslag.

- För att få en stark samverkan som håller över tid behöver vi komma igång med att påvisa resultat under hösten och jag ser att vi redan är på god väg. Engagemanget och viljan att samverka är stor i Norrköping! Säger Stina Storm, BID Manager Norrköpings kommun.

Vill du läsa mer om BID och hur processen ser ut?

Information om BID

Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 27 augusti 2020