Covidbevis kan krävas från 1 december vid större evenemang inomhus

Publicerad: 1 december 2021

Den som är 18 år eller äldre och deltar i evenemang inomhus med fler än 100 deltagare ska från den 1 december visa upp ett giltigt vaccinationsbevis om arrangören kräver det.

Regeringen har beslutat att införa föreskrifter mot smittspridning vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från den 1 december. Det innebär att en evenemangsarrangör antingen kan använda vaccinationsbevis eller använda andra smittskyddsåtgärder som sittplatsanvisning eller avstånd mellan olika sällskap. Det gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som äger rum inomhus och samlar fler än 100 personer. Det kan till exempel vara sportevenemang, bio- och teaterföreställningar och konserter.

Syftet är att begränsa smittspridning bland framför allt ovaccinerade genom att förhindra att ovaccinerade personer samlas i större grupper, samtidigt som verksamheter kan fortsätta att ta emot besökare. Kravet på vaccinationsbevis gäller för personer som är 18 år och äldre.

Om covidbevis på E-hälsomyndighetens webbplats

För dig som är arrangör

Du som anordnar en allmän sammankomst eller offentlig tillställning i Norrköping behöver vidta lämpliga åtgärder för att undvika spridning av covid-19. På länsstyrelsen Östergötlands webbplats finns information och allmäna råd om vad som gäller för arrangörer, vilka krav på smittskyddsåtgärder som gäller samt informationsmateial och checklistor för arrangörer.

Om begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på länsstyrelsens webbplats

Dela gärna sidan
Uppdaterades senast 1 december 2021