Business Improvement District

BID är en samverkan mellan flera parter för stadsutveckling i ett geografiskt avgränsat område. BID finns i många länder. Man har en gemensam förankrad vision, målbild och affärsutvecklingsplan med tillhörande finansiering och processen pågår i ungefär tre till fem år.

Om BID-modellen

Svenska Stadskärnor har utvecklat en BID-modell (Business Improvement District) efter svenska förhållanden och har arbetat med BID-modellen under flera år i tio olika städer. BID är en organiserad samverkan mellan offentlig och privat sektor där man på ett tidigt stadium i processen ska enas kring en gemensam målbild samt upprätta en affärsutvecklingsplan med finansieringsmodell och tillhörande budget.

Modellen fokuserar på platsutveckling baserat på forskning, spetskompetens samt samverkan. Syftet är att stärka, analysera och utvärdera olika samverkansmodeller. De som ingår är kommunen, fastighetsägare, handel, hotell, restauranger, kultursektor, turism-, besöks- och rekreationsnäringar med flera. Det innebär att samverkan involverar parter som samtidigt kan vara konkurrenter och kollegor, som representerar såväl privata, offentliga som ideella organisationer.

Fokusområden

Fokusområde 1 - Varumärke

Fokusområde 2 - Utbud

Fokusområde 3 - Platsen

Fokusområde 4 - Tillgänglighet

Fokusområde 5 - Trygghet

Affärsutvecklingsplan

Under projektperioden, som är 18 månader, läggs grunden till att forma en hållbar och finansierad samverkansmodell med tillhörande målinriktad affärsutvecklingsplan som inkluderar en konkret handlingsplan. Affärsutvecklingsplanen innehåller även en gemensam vision och målbild med tillhörande finansieringsmodell och budget baserad på 3-10 år anpassad efter Norrköpings behov och utveckling.

Här hittar du mer information om BID.

BID-Manager: Stina Storm

Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 2 september 2021