Strategi för besöksnäringen i Norrköping

Kommunfullmäktige beslutade i och med verksamhetsövergången av bolaget Upplev Norrköping till kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden i maj 2019 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en besöksnäringsstrategi för Norrköpings kommun (§ 65, KS 2019/0129).

Näringslivsavdelningen har i samverkan med kommunikationsavdelningen och kultur- och
fritidskontoret arbetat med uppdraget. Besöksnäringsstrategin är resultatet av omvärldsanalyser, workshops och djupintervjuer med företag och representanter verksamma inom besöksnäringen. Målet har varit att den nya strategin skulle fånga in de utmaningar och möjligheter som finns i Norrköping och skapa en struktur som bidrar till en långsiktig och hållbar tillväxt för besöksnäringen. Strategin kompletteras årligen med en handlingsplan som beskriver vad som ska göras för att uppnå önskat läge.

Länk till Besöksnäringsstrategin Pdf, 744 kB.

Syfte

Norrköpings besöksnäringsstrategi ska bidra till en långsiktig och hållbar tillväxt för besöksnäringen i kommunen. Genom ökad samverkan och samordning av resurser ska Norrköpings kommuns samtliga kontor och bolag tillsammans med näringslivet och andra organisationer uppnå framtida gemensamma mål.

Strategin är en plattform för det fortsatta arbetet framåt och ska bidra till att Norrköping upplevs som en attraktiv destination att besöka året runt för såväl svenska som internationella resenärer. Den ska även skapa bra förutsättningar för samverkan mellan kommun och näringsliv utifrån att ett antal gemensamma mål skapats.

Vision

Norrköping ska uppfattas som en förstklassig, öppen, tillgänglig och inspirerande kommun att bo, leva i och besöka. Norrköping är en kunskapsdriven kommun i ständig förvandling, med hög kreativitet och puls. Som besökare ska du känna dig inkluderad och välkommen till den kreativa kommunen Norrköping.

Strategin ska också bidra till Norrköpings vision 2035. En kommun med fler än 175 000 invånare, en plats där alla barn och ungdomar mår bra och har framtidstro, en universitetsstad med fler än 10 000 studenter, en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad, en självständig del av Stockholms arbetsmarknadsregion och en kommun med näringsliv i toppklass.

Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 29 mars 2022