Organisation

Sedan maj 2019 är ansvaret för besöksnäringen fördelad på näringslivsavdelningen, kommunikationsavdelningen och kultur- och fritidskontoret. Organisationen har en styrgrupp bestående av respektive enhets/kontors direktör samt en strategisk arbetsgrupp med representanter från enheterna/kontoret.

Gränssnitt mellan avdelningar/kontor

Näringslivsavdelningen

Näringslivsavdelningen ansvarar för utvecklingen av näringslivet samt driver destinationsutveckling. Sammankallar och driver nätverk och samverkansform i syfte att utveckla besöksnäringen. Näringslivsavdelningen driver även utveckling av affärsturism och möten genom East Sweden Convention Bureau, som tillhör näringslivsavdelningen organisatoriskt

Kultur- och fritidskontoret

Kultur, event och fritid genomför och utvecklar evenemang där kommunen är arrangör. Enheten underlättar för och vägleder externa arrangörer inför och under evenemang samt arbetar aktivt med värvning av nya evenemang.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att kommunicera platsen Norrköping och kommunens utbud för att locka besökare till Norrköping. Kommunikationsavdelningen har även uppdraget att informera besökare inför och under besöket.

Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 29 mars 2022