Handlingsplan för besöksnäringen i Norrköping 2022

Handlingsplanen är bilaga till Strategi för besöksnäringen i Norrköping KS2020-0666-1. Den beskriver vilka aktiviteter som genomförs inom respektive strategiskt område. Handlingsplanen revideras årsvis,
men innehåll och aktiviteter kan justeras efter behov.

Länk till Handlingsplanen Pdf, 5 MB.

För att vara framgångsrik och skapa en hållbar tillväxt inom besöksnäringen, så har nio prioriterade strategiska områden identifierats. Varje område har en ansvarig tjänsteperson från Norrköpings kommun som är sammankallande och leder processen framåt. Varje område har representanter från näringslivet med relevant sakkunskap i ämnet. Minst fyra gånger per år sker möten inom respektive område och minst två gånger per år sker gemensamt möte med samtliga grupper. En gemensam handlingsplan arbetas fram och revideras årsvis.

Handlingsplanen ligger till grund för aktiviteter som ska bidra till att nå målen i besöksnäringsstrategin.

Dela gärna sidan
Hjälpte den här informationen dig?
Uppdaterades senast 29 mars 2022